Category: Stowarzyszenie

Po raz kolejny projekt Mała Szkoła – Duży Sukces w Lechowie

W dniach 13-14 października Stowarzyszenie zrealizowało V edycję Turnieju Siatkarskiego Mała Szkoła – Duży Sukces oraz I edycję Otwartego Turniej Tenisa Stołowego w Lechowie V edycję przedsięwzięcia sportowego „Mała Szkoła – Duży Sukces”, na obiekcie sportowym w Szkole Podstawowej w Lechowie. Projekt miał na celu aktywizację społeczną mieszkańców Lechowa i Gminy Pieniężno poprzez organizację różnych…

Pierwszy pilotażowy projekt  montażu kolektorów słonecznych w Lechowie

Stowarzyszenie Przyjaciół Lechowa „Lechowianie”,  zrealizowało ważny społecznie projekt pod nazwą: „Słoneczna przyszłość Szkoły Podstawowej w Lechowie – montaż paneli fotowoltaicznych na dachu Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lechowie” . Dzięki zaangażowaniu i staraniom Stowarzyszenia „Lechowianie”, zakładane cele tej nowej na naszym terenie inicjatywy, zostały w pełni zrealizowane. Istotną intencją motywującą Członków Stowarzyszenia do realizacji tego…

Jubileusz podpisania umowy partnerskiej Lichtenau – Pieniężno – Lechowo

Stowarzyszenie Lechowianie realizuje aktualnie projekt pn. : „Wspólna przeszłość – wspólna przyszłość”. Organizacja obchodów Jubileuszu 20 lat współpracy partnerskiej Lichtenau – Pieniężno-Lechowo” Projekt polega na organizacji w miejscowości Lechowo obchodów Jubileuszu 20 lat współpracy partnerskiej pomiędzy mieszkańcami Lechowa i Lichtenau realizowanej w ramach Umowy Partnerskiej zawartej pomiędzy Lichtenau i Pieniężnem. W ramach realizacji projektu będzie…

Lechowianie nagrodzeni za aktywność społeczną

W dniu 9 października br. , podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora połączonych z Forum Inicjatyw Pozarządowych dokonano rozstrzygnięcia powiatowego konkursu – „Aktywni i skuteczni 2015” oraz powiatowego konkursu o tytuł: „Wolontariusz Powiatu Braniewskiego 2015”. Kapituła Konkursu wytypowała najlepsze inicjatywy społeczne organizacji pozarządowych, zrealizowane w 2014 r. Nagrody w konkursie ufundował Zarząd Powiatu Braniewskiego. Za najaktywniejszą organizacją…

Relacja z turnieju siatkarskiego „Mała szkoła – duży sukces”

W dniach 13 – 14 czerwca 2014 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Lechowa „Lechowianie” zrealizowało IV edycję turnieju siatkarskiego w ramach projektu: Organizacja turnieju siatkarskiego pod nazwą „MAŁA SZKOŁA – DUŻY SUKCES” dedykowanego działalności wychowawczej, edukacyjnej i osiągnięciom sportowym emerytowanego nauczyciela Szkoły Podstawowej w Lechowie Jana Łuczkiewcza. Rozgrywki siatkarskie odbyły się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w…

Turniej siatkarski – sobota (13-06) i niedziela (14-06)

W dniach 13-14 czerwca br. w Lechowie odbędzie się kolejna sportowa impreza. Stowarzyszenie Przyjaciół Lechowa „Lechowianie” zrealizuje IV edycję turnieju siatkarskiego w ramach Projektu pn. „Mała Szkoła – Duży Sukces” Realizacja Projektu będzie połączona z organizacją imprezy: „Dni Rodziny w Lechowie” którą corocznie przeprowadza Szkoła Podstawowa w Lechowie. Rozgrywki siatkarskie, gry i zabawy dla dzieci…

Dzieci z Lechowa w Centrum Nauki EXPERYMENT

Stowarzyszenie Przyjaciół Lechowa „Lechowianie”, przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Lechowie, zrealizowało kolejny projekt pod nazwą:  „Dzieci z Lechowa w Centrum Nauki EXPERYMENT – organizacja wolnego czasu przez naukę i zabawę”. Projekt realizowany był z tytułu wykonania zadań publicznych powierzonych przez Burmistrza Pieniężna. W ramach realizacji projektu w dniu 08.05.2015r., dzieci z Lechowa i okolicznych wsi…

 Stowarzyszenia Przyjaciół Lechowa „Lechowianie” w br. realizuje kolejny projekt pn: „Wykonanie wiejskiego placu spotkań w parku wiejskim w Lechowie oraz wzbogacenie walorów przyrodniczych i estetycznych wsi”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Będzie on również współfinansowany przez Gminą Pieniężno w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lechowo na 2014r. Celem…

W dniach 7 – 8 czerwca 2014r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lechowie, odbyła się już trzecia edycja turnieju siatkarskiego w ramach realizacji projektu: „Organizacja turnieju siatkarskiego pod nazwą „MAŁA SZKOŁA – DUŻY SUKCES” dedykowanego działalności wychowawczej, edukacyjnej i osiągnięciom sportowym emerytowanego nauczyciela Szkoły Podstawowej w Lechowie Jana Łuczkiewcza”. Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Prezes…