Lechowianie nagrodzeni za aktywność społeczną

W dniu 9 października br. , podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora połączonych z Forum Inicjatyw Pozarządowych dokonano rozstrzygnięcia powiatowego konkursu – „Aktywni i skuteczni 2015” oraz powiatowego konkursu o tytuł: „Wolontariusz Powiatu Braniewskiego 2015”.

Kapituła Konkursu wytypowała najlepsze inicjatywy społeczne organizacji pozarządowych, zrealizowane w 2014 r. Nagrody w konkursie ufundował Zarząd Powiatu Braniewskiego.

Za najaktywniejszą organizacją pozarządową w powiecie braniewski zostało uznane stowarzyszenie Przyjaciół Lechowa „Lechowianie”.

Kolejne miejsca zajęły: Towarzystwo Miłośników Braniewa, Fundacja „Żółty Szalik” i Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży w Braniewie.

Dokonano również rozstrzygnięcia konkursu o tytuł „Wolontariusza Powiatu Braniewskiego 2015”. Konkurs był który przeznaczony był dla osób promujących aktywność społeczną wśród mieszkańców i angażujących się bezinteresownie w działania społeczno-kulturalne na rzecz naszego regionu.

Zaszczytny równorzędny tytuł „Wolontariusza Powiatu Braniewskiego 2015” otrzymali działacze organizacji pozarządowych: Bogdan Ponichtera – Prezes Stowarzyszenie Przyjaciół Lechowa „Lechowianie” i jednocześnie Sołtys Lechowa oraz Jacek Iwulski – Członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Braniewa.

Podczas uroczystości rozstrzygnięcia konkursów nagrody wręczał Starosta Braniewski Leszek Dziąg i Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec

Pan Bogdan Ponichtera jest Sołtysem Wsi Lechowo, Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Lechowa „Lechowianie”, Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lechowie.

Od wielu lat jest bardzo zaangażowany w działalność społeczną w wielu obszarach życia społecznego. Jest wielkim autorytetem i niezwykłym inspiratorem do podejmowania różnych aktywności społecznych przez mieszkańców Lechowa.

W ramach działalności społecznej aktywnie pracuje na rzecz dobra mieszkańców, w tym, szczególnie na rzecz podniesienia estetyki Lechowa. Jest pomysłodawcą, uczestnikiem wielu inicjatyw aktywizujących i integrujących lokalną społeczność.

Był między innymi pomysłodawcą założenia Stowarzyszenia Przyjaciół Lechowa „Lechowianie”.
Co rocznie wspólnie z mieszkańcami Lechowa realizuje szereg różnorakich projektów społecznych w obszarze, rozwoju kultury fizycznej, w obszarze wzbogacenia walorów przyrodniczych i estetycznych Lechowa, obszarze rozwoju infrastruktury wiejskiej, w obszarze wsparcia edukacji dzieci i młodzieży min. w zakresie pogłębienia wiedzy o naszym regionie. Jest orędownikiem i aktywnym uczestnikiem zaaktywizowania i pogłębienia rozwoju współpracy partnerskiej z mieszkańcami miasta partnerskiego Lichtenau.

Gratulujemy Panu Bogdanowi. Życzymy wytrwałości i wielu sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Zarząd Stowarzyszenia „Lechowianie”

Relacja i nagranie wideo na stronie TVBraniewo24 dostępne są TUTAJ

Poniżej relacja fotograficzna (zdjęcia – Starostwo Powiatowe w Braniewie)