Święto flagi i Konstytucji 3 Maja

W ostatni dzień przed długim weekendem majowym, czyli 29 kwietnia 2016 roku, odbył się w naszej szkole apel z okazji uczczenia świąt, jakie obchodzimy w pierwszych dniach maja – Święta Flagi obchodzonego 2 maja oraz 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, klasa II pod opieką wychowawczyni p.Teresy Orwat przygotowała montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie.

Apel rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Uczniowie klasy II recytowali wiersze i śpiewali pieśni o tematyce patriotycznej.

Spotkanie to było okazją do przypomnienia uczniom ważnych faktów z historii Polski. Wszyscy uczniowie tego dnia byli ubrani odświętnie, nikt nie zapomniał o przypięciu biało-czerwonego kotylionu.

Nasza szkolna uroczystość stała się okazją do wspólnego świętowania, do rozmów na temat patriotyzmu i dumy z bycia Polakami.

Teresa Orwat