Jubileusz podpisania umowy partnerskiej Lichtenau – Pieniężno – Lechowo

Stowarzyszenie Lechowianie realizuje aktualnie projekt pn. : „Wspólna przeszłość – wspólna przyszłość”. Organizacja obchodów Jubileuszu 20 lat współpracy partnerskiej Lichtenau – Pieniężno-Lechowo”

Projekt polega na organizacji w miejscowości Lechowo obchodów Jubileuszu 20 lat współpracy partnerskiej pomiędzy mieszkańcami Lechowa i Lichtenau realizowanej w ramach Umowy Partnerskiej zawartej pomiędzy Lichtenau i Pieniężnem.

W ramach realizacji projektu będzie zrealizowanych szereg działań mających na celu pogłębienie współpracy
partnerskiej, rozwój integracji europejskiej oraz rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami lokalnymi z Polski i Niemiec.

Zakres działań realizowanych w ramach zadania publicznego będzie wykonany zgodnie z Programem Jubileuszu 20 lat Współpracy Partnerskiej w Lechowie.

Delegacja mieszkańców z Lichtenau oraz mieszkańcy Lechowa i sąsiednich sołectw będą aktywnie uczestniczyć w organizacji obchodów Jubileuszu, uczestnicząc w spotkaniu partnerskim w Szkole Podstawowej w Lechowie, w tym: w koncercie organowym poświęconym mieszkańcom Lichtenau i Lechowa, którzy w przeszłości realizowali współpracę partnerską.

W trakcie realizacji projektu zostanie przedstawiony program artystyczny zaprezentowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Lechowie. Goście z Lichtenau będą mogli zapoznać się z historią Szkoły Podstawowej w Lechowie oraz będą uczestniczyć w zwiedzaniu wystawy dokumentującej historię współpracy partnerskiej realizowanej przez mieszkańców Lechowa i Lichtenau oraz przedstawiającą osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów Szkoły Podstawowej w Lechowie. Istotnym elementem projektu będzie organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Lechowa (i sąsiednich sołectw) z członkami delegacji z Lichtenau. Spotkanie integracyjne umożliwi osobisty i bezpośredni kontakt mieszkańców partnerskich miejscowości.
Dzięki temu projektowi nastąpi wymiana informacji dotyczących życia kulturalnego, gospodarczego
w miejscowościach partnerskich.

Organizacja tego wydarzenia będzie możliwa dzięki realizacji projektu pn: „Wspólna przeszłość – wspólna przyszłość”. Organizacja obchodów Jubileuszu 20 lat współpracy partnerskiej Lichtenau -Pieniężno – Lechowo”.  Projekt będzie realizowany ze środków Gminy Pieniężno w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Burmistrza Pieniężna.

Podczas realizacji projektu będą wykonane wspólne zdjęcia mieszkańców Lechowa i Lichtenau. Zdjęcia będą wręczone wszystkim uczestnikom spotkania. Wydruk tych zdjęć dla wszystkich uczestników spotkania będzie sfinansowany przez Jarosław Skibę z Pieniężna – za co z serca składamy mu podziękowanie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym ważnym dla naszej społeczności wydarzeniu.

Program Jubileuszu współpracy partnerskiej w Lechowie