Zapraszamy na sportowe wydarzenia w Lechowie

V Edycja Turnieju Siatkarskiego i I Turniej Tenisa Stołowego w Lechowie

Stowarzyszenie Przyjaciół Lechowa „Lechowianie” realizuje już V edycję przedsięwzięcia sportowego „Mała Szkoła – Duży Sukces”, na obiekcie sportowym w Szkole Podstawowej
w Lechowie.

W ślad za sukcesami organizacyjnymi poprzednich edycji projektu, Stowarzyszenie Przyjaciół Lechowa Lechowianie” skłoniło się do realizacji kolejnych wydarzeń sportowych w Lechowie.

Tym razem Stowarzyszenie „Lechowianie” realizuje projekt pn.: „MAŁA SZKOŁA – DUŻY SUKCES, organizacja turnieju siatkarskiego dla dzieci i młodzieży V edycja wraz z organizacją okolicznościowej rywalizacji sportowej dla seniorów”.

Celem projektu jest wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Nową i ciekawą inicjatywą sportową „Lechowian” jest organizacja Pierwszego Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego w Lechowie

Realizacja projektu będzie polegała na organizacji zawodów sportowych z nagrodami w tym:

– I dzień 14.10.2017 r. Turniej Siatkarskiego Drużyn Sportowych /mikst – trójki/
– II dzień 15.10.2017 r. Pierwszy Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Lechowie.

W załączeniu zaproszenie i szczegółowy program

(program Turnieju Siatkarskiego i program Turnieju Tenisa Stołowego)

Projekt realizowany jest w oparciu ośrodki finansowe Gminy Pieniężno w ramach wspierania realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wsparcia rzeczowego na organizację projektu udzielili sponsorzy:
– SGB Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z Siedzibą w Pasłęku Oddział Banku
w Pieniężnie
– Piekarnia Warmińska M. Ławrukajtis-Klimkowska, M. Ławrukajtis, ul. Stefczyka 45,
14-500 Braniewo
– Paweł Szliwiński Radny Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– W organizację tego sportowego wydarzenia, tak jak w poprzednich turniejach włączyła się
Szkoła Podstawowa w Lechowie, Sołtys i Rada Sołecka Lechowa.

Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich Mieszkańców Lechowa i Gminy Pieniężno
do kibicowania oraz do uczestnictwa w orgaznizowanych
przez Stowarzyszenie Lechowianie turniejach sportowych
– nic tak nie podnosi emocji i pomaga widowisku sportowemu jak doping kibiców