Kondolencje Rodzinie śp. Teresy Nowakowskiej

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci pani Teresy Nowakowskiej
– mieszkanki Lechowa, wybitnej nauczycielki i wychowawczyni wielu pokoleń uczniów
Szkoły Podstawowej w Lechowie

składają

w imieniu mieszkańców Lechowa             

 Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Lechowa „Lechowianie”

 Rada Sołecka Sołectwa Lechowo

 Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Lechowie
Św. Jana Pawła II

                                                          

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pani Teresy Nowakowskiej, która w latach 1965 – 1987 pracowała w Szkole Podstawowej w Lechowie.

Z wielkim zaangażowaniem i talentem pedagogicznym kształciła wiele pokoleń naszej społeczności. Swoich uczniów i wychowanków traktowała z ogromną serdecznością i troską.

Pani Teresa Nowakowska, pozostanie w naszej pamięci jako osoba, która promieniała radością, lubiła ludzi i darzyła ich zawsze serdecznym uśmiechem.

Była wielkim przyjacielem naszej lokalnej społeczności.