Pierwszy pilotażowy projekt montażu kolektorów słonecznych w Lechowie

Stowarzyszenie Przyjaciół Lechowa „Lechowianie”,  zrealizowało ważny społecznie projekt pod nazwą: „Słoneczna przyszłość Szkoły Podstawowej w Lechowie – montaż paneli fotowoltaicznych na dachu Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lechowie” .

Dzięki zaangażowaniu i staraniom Stowarzyszenia „Lechowianie”, zakładane cele tej nowej na naszym terenie inicjatywy, zostały w pełni zrealizowane.

Istotną intencją motywującą Członków Stowarzyszenia do realizacji tego projektu było wsparcie
dla funkcjonowania i działalności Szkoły Podstawowej w Lechowie, która stanowi bardzo ważny elementem życia społecznego mieszkańców w Lechowie.

Celem praktycznym zrealizowanego projektu jest ograniczenie przez Szkołę Podstawową
w Lechowie zakupu energii z sieci energetycznej, a tym samym ograniczenie emisji CO2.

Ważnym elementem realizacji projektu jest ograniczenie poboru energii elektrycznej z sieci ogólnodostępnej na oświetlenie Sali gimnastycznej użytkowanej przez lokalną społeczność oraz umożliwienie pozyskania energii odnawialnej z paneli fotowoltaicznych do podgrzewania zasobnika c.w.u. Dzięki temu w zasadniczy sposób nastąpi ograniczenie emisji co2 z kotłowni węglowej użytkowanej w budynku szkoły.

Dodatkowym, ale bardzo istotnym celem realizacji projektu  – montażu kolektorów słonecznych
w Lechowie, była potrzeba podniesienia świadomości lokalnej społeczności lokalnej o roli
i znaczeniu źródeł energii niskoemisyjnej dla lokalnego środowiska przyrodniczego.

Projekt jest całkowicie sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
w ramach  przedsięwzięcia pod nazwą „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji II”, której Beneficjentem jest FundacjaEuropejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund
z siedzibą w Warszawie.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu instytucjonalnym Burmistrza Pieniężna oraz dzięki współpracy i zaangażowaniu Zarządu Stowarzyszenia „Lechowianie”, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lechowie  oraz dzięki Wydziałowi Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Pieniężnie, który wspierał realizację projektu w zakresie prowadzonej procedury przetargowej i uzgodnień energetycznych.

Moc zamontowanej instalacji fotowoltaicznej – na dziś wynosi: 4,16 kWp (16 modułów fotowoltaicznych, moc jednego modułu: 260 Wp).

Dodać należy, że instalacja fotowoltaiczna w Lechowie (w tym zamontowany falownik –  przetwarzający prąd stały z kolektorów słonecznych na prąd zmienny) ma możliwość powiększenia mocy, przy zakładanej w przyszłości przez Prezesa Stowarzyszenie „Lechowianie” Pana Bogdana Ponichterę i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lechowie Krzysztofa Nowakowskiego, dalszej rozbudowie instalacji (tj. montażu dodatkowych paneli fotowoltaicznych).

Bardzo ważnym i nowatorskim elementem zrealizowanego projektu jest wyposażenie Szkoły Podstawowej w Lechowie w dostęp do specjalnej strony internetowej – prowadzonej przez Wykonawcę montażu kolektorów słonecznych w Lechowie, która na bieżąco obrazuje warunki energetyczne, ekonomiczne (zysk z przychodu) i korzyści środowiskowe  w zakresie pozytywnego oddziaływania zamontowanej instalacji na środowisko przyrodnicze (tj. dane o zmniejszeniu ilości  emisji CO2).

Dzięki tym działaniom Szkoła Podstawowa w Lechowie będzie w przyszłości samowystarczalna pod względem zakupu i wykorzystania energii elektrycznej.

Akt przekazania zamontowanej instalacji fotowoltaicznej w Lechowie nastąpił w dniu 13.10.2017 r. w obecności uczniów Szkoły Podstawowej w Lechowie, Rodziców, Dyrektora
i Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Lechowie oraz Rodziców.

 W trakcie tego ważnego wydarzenia Pan Krzysztof Nowakowski Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Lechowie przedstawił interesującą prezentację edukacyjną na temat budowy kolektorów słonecznych i funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej oraz na temat korzyści i znaczeniu energii odnawialnej dla środowiska.

Miłym i ważnym gestem, było serdeczne i bardzo wzruszające podziękowanie, które uczniowie Szkoły Podstawowej w Lechowie przekazali Członkom Stowarzyszenia „Lechowianie”
– za zrealizowany projekt, ale także za wszystkie dotychczas zrealizowane inicjatywy na rzecz Szkoły w Lechowie i lokalnej społeczności.

Zrealizowany projekt jest przykładem dla społeczności naszej Gminy, do podejmowania kolejnych inicjatyw w realizacji inwestycji niskoemisyjnych ograniczających emisję CO2

W załączeniu plakat informacyjno-promocyjny o projekcie: „Słoneczna przyszłość Szkoły Podstawowej w Lechowie – montaż paneli fotowoltaicznych na dachu Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lechowie

Plakat informujący o przedsięwzięciu jest dostępny TUTAJ

Poniżej relacja fotograficzna z uroczystości:

Więcej na temat inwestycji:

Ogłoszenie o przetargu na instalację fotowoltaiczną (15-05-2017)