Dziecięcy turniej tenisa stołowego w Lechowie

Projekt: „Dziecięcy Turniej Tenisa Stołowego w Lechowie” – relacja.

W Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła w Lechowie II w dniu 23.10.2020, tj. przed wprowadzeniem nauki w trybie pracy zdalnej, została zrealizowana kolejna edycja projektu: „MAŁA SZKOŁA – DUŻY SUKCES”.

Organizacja projektu polegała na przeprowadzeniu rywalizacji sportowej dla dzieci pn.: „Dziecięcy Turniej Tenisa Stołowego w Lechowie”.

W zawiązku z wprowadzonymi wymogami bezpieczeństwa zdrowotnego związanego z występującą pandemią wirusa SARS-CoV-2, cykliczna rywalizacja sportowa została ograniczona jedynie do organizacji turnieju tenisa stołowego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła
w Lechowie.

Rozgrywki tenisa stołowego przeprowadzono w sali gimnastycznej Szkoły.

Turniej rozgrano w dwóch kategoriach: dzieci starszych i dzieci młodszych.

Wyniki w poszczególnych kategoriach:

Dzieci młodsze:

  1. Laura Grzybowska
  2. Wojciech Wanek
  3. Aleksandra Grzybowska

Dzieci starsze

  1. Szymon Wolak
  2. Wiktor Konsalik
  3. Amelia Grzybowska

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. W ramach realizacji tego projektu zakupiono również dwa stoły do tenisa stołowego wraz ze sprzętem sportowym do gry.

Jesteśmy przekonani, że po szczęśliwym ustaniu pandemii wirusa SARS-CoV-2, tenis stołowy będzie kolejną dyscypliną sportową w Lechowie, w której uczniowie Szkoły Podstawowej będą osiągać wielkie sukcesy sportowe – równie znaczące jak w piłce siatkowej.

Projekt „Mała Szkoła – Duży Sukces” został zrealizowany dzięki dotacji Burmistrza Pieniężna w ramach wsparcia wykonywania zadań publicznych.

Organizatorzy Projektu, składają serdeczne podziękowanie Urzędowi Miasta i wolontariuszom za organizacje techniczną projektu, jak również nauczycielom Szkoły Podstawowej w Lechowie oraz koordynatorowi sportowemu projektu za jego przeprowadzenie.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Lechowianie

 

Poniżej relacja fotograficzna z turnieju: