Po raz kolejny Lechowienie zrealizowali projekt „Mała Szkoła – Duży Sukces”

W dniach 23, 24 i 27 października 2021 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Lechowa „Lechowianie” zrealizowało IX edycję przedsięwzięcia sportowego pn.: „Mała Szkoła – Duży Sukces”, na obiekcie sportowym w Szkole Podstawowej w Lechowie.

Celem projektu jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Projekt realizowany jest w oparciu ośrodki finansowe Gminy Pieniężno w ramach wspierania przez Burmistrza Pieniężna realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w lokalnym środowisku.

Wsparcia rzeczowego na organizację projektu udzielili sponsorzy

  • ELEWARR SP. Z O.O. Al. Wincentego Witosa 31; 00 – 710 Warszawa; Oddział Spółki w Malborku  82-200 Malbork, ul. Daleka72
  • Piekarnia Warmińska M. Ławrukajtis-Klimkowska, M. Ławrukajtis, ul. Stefczyka 45, 14-500 Braniewo
  • SGB Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z Siedzibą w Pasłęku Oddział Banku w Pieniężnie
  • Skiba Perfect Jarosław Paweł Skiba, 1 Maja 2, 14-520 Pieniężno

W organizacji tego sportowego wydarzenia uczestniczyli wolontariusze, Rada Sołecka Lechowa, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lechowie, pracownicy i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lechowie.

Koordynatorem sportowym projektu był pan Krzysztof Kochanowski nauczyciel wychowania fizycznego w Lechowie.

Realizacja projektu polegała na organizacji zawodów sportowych z nagrodami, w tym:

– 23.10.2021 r. -Turnieju Siatkarskiego Drużyn Sportowych /trójki/

–  24.10.2021 r.  Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego w Lechowie

–  27.10.2021 r. Dziecięcego Turnieju Tenisa Stołowego w Lechowie

 

Szczegółowe sportowe relacje z rozegranych zawodów sportowych zamieszczamy
w odrębnych załącznikach, dostępnych poniżej:

 Relacja sportowa z turnieju siatkarskiego „trójek” w Lechowie w ramach realizacji IX edycji projektu „Mała Szkoła – Duży Sukces”

Relacja sportowa z Otwartego turnieju tenisa stołowego w Lechowie w ramach realizacji IX edycji projektu „Mała Szkoła – Duży Sukces”

Relacja sportowa z Dziecięcego Turnieju Tenisa stołowego w ramach realizacji IX edycji projektu „Mała Szkoła – Duży Sukces”

 

Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone pucharami, medalami i nagrodami rzeczowymi.

 

W trakcie turnieju, uczestnicy rozgrywek i kibice mogli posilić się ciepłym poczęstunkiem, drożdżówkami i kawą.

­Organizatorzy IX edycji Projektu „Mała Szkoła – Duży Sukces”, składają wszystkim sponsorom oraz wolontariuszom, którzy przyczynili się do realizacji sportowych wydarzeń w Lechowie, serdeczne podziękowania.