Zapraszamy na sportowe wydarzenia w Lechowie w dniach od 21 do 23 października 2022 r.

Zapraszamy na sportowe wydarzenia w Lechowie

X – Jubileuszową Edycję Projektu Organizacja Turnieju Siatkarskiego, VI Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Lechowie, II Dziecięcy Turniej Tenisa Stołowego w Lechowie

Stowarzyszenie Przyjaciół Lechowa „Lechowianie” realizuje X edycję przedsięwzięcia sportowego pn.: „Mała Szkoła – Duży Sukces”, na obiekcie sportowym w Szkole Podstawowej w Lechowie.

W ramach tego projektu odbędą się następujące wydarzenia sportowe:

I dzień: 21.10.2022 r. (Piątek) – II Dziecięcy Turniej Tenisa Stołowego w Lechowie  

  II dzień: 22.10.2022 r. (Sobota) -Turniej Siatkarskiego Drużyn Sportowych /trójki/

   /zaproszenie i regulamin turnieju w załączeniu/

III dzień 23.10.2022 r.  (Niedziela) Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Lechowie

   /zaproszenie w załączeniu_ w zaproszeniu informacja o turnieju/

Celem projektu jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Projekt realizowany jest w oparciu o środki finansowe Gminy Pieniężno w ramach wspierania przez Burmistrza Pieniężna realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w lokalnym środowisku.

Patronat honorowy:

Wsparcia rzeczowego na organizację projektu udzielili sponsorzy: 

–   ELEWARR SP. Z O.O. Al. Wincentego Witosa 31; 00 – 710 Warszawa;

    Oddział Spółki w Malborku  82 – 200 Malbork, ul. Daleka72

–  Skiba Perfect Jarosław Paweł Skiba / Wiesława Skiba, 1 Maja 2, 14-520 Pieniężno

–  Hotelik Hermes / Młyn Warmiński, ul. Dworcowa 25, 14-520 Pieniężno, Polska

– SGB Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z Siedzibą w Pasłęku Oddział Banku
    w Pieniężnie

Kibicom i zawodnikom zapewniamy poczęstunek.

Zawodowy sportowe w Lechowie organizowane są przez Stowarzyszenie Przyjaciół Lechowa „Lechowianie” oraz Szkołę Podstawową w Lechowie, przy wsparciu Rady Sołeckiej Lechowa i Druhów OSP Lechowo.

Koordynatorem sportowym zawodów jest pan Krzysztof Kochanowski

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w organizowanych zawodach sportowych zarówno zawodników jak i kibiców.

Poniżej do pobrania plakaty informujące o wydarzeniach i regulamin turnieju siatkarskiego:

Zaproszenie na Turniej Siatkarski Drużyn Sportowych /trójki/

Regulamin Turnieju Siatkarskiego Drużyn Sportowych

Zaproszenie na Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Lechowie

Plakat Turnieju Siatkarskiego Drużyn Sportowych

Plakat Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego