OSP w Lechowie otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Lechowie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zakup wyposażenia strażackiego.

Uzyskana dotacja pochodzi z programu „Mały Strażak”, który w naszym regionie wdrożył  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wysokość otrzymanej dotacji to kwota: 18750 zł.

Z otrzymanej dotacji OSP w Lechowie zakupiła niezbędny sprzęt strażacki: 4 komplety strażackich ubrań specjalnych (tzw. bojowych) oraz 2 hełmy.

Link do strony WFOŚIGW – Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z programu: Mały Strażak:

https://wfosigw.olsztyn.pl/poradnik-beneficjenta/dotacje/

https://wfosigw.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2022/07/wnioski-zakwalifikowane-do-dofinanowania-Maly-Strazak-2022.pdf

Gratulujemy otrzymanej dotacji. Zakupiony sprzęt strażacki dla druhów OSP w Lechowie z programu Mały Strażak umożliwi bezpieczne działania w akcjach pożarniczych na rzecz mieszkańców naszego powiatu.