Zapraszamy na sportowe wydarzenia w Lechowie w dniach od 21 do 23 października 2023 r.

Zapraszamy na sportowe wydarzenia w Lechowie

XI – Edycja Projektu Organizacja Turnieju Siatkarskiego, VII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Lechowie, III Dziecięcy Turniej Tenisa Stołowego w Lechowie

Stowarzyszenie Przyjaciół Lechowa „Lechowianie” realizuje już XI edycję przedsięwzięcia sportowego pn.: „Mała Szkoła – Duży Sukces”, na obiekcie sportowym w Szkole Podstawowej w Lechowie.

W ramach tego projektu odbędą się następujące wydarzenia sportowe:

I dzień: 21.10.2023 r. (Sobota) – Turniej Siatkarskiego Drużyn Sportowych /trójki/  

II dzień: 22.10.2023 r. (Niedziela) – Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Lechowie

III dzień 23.10.2023 r. (Poniedziałek) Dziecięcy Turniej Tenisa Stołowego w Lechowie  

Celem projektu jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Projekt realizowany jest w oparciu o środki finansowe Gminy Pieniężno w ramach wspierania przez Burmistrza Pieniężna realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w lokalnym środowisku.

Wsparcia rzeczowego na organizację projektu udzielili sponsorzy: 

–   ELEWARR SP. Z O.O. Al. Wincentego Witosa 31; 00 – 710 Warszawa;
Oddział Spółki w Malborku  82 – 200 Malbork, ul. Daleka72

Patronat honorowy:

Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich Mieszkańców Lechowa i Gminy Pieniężno
do kibicowania oraz do uczestnictwa w orgaznizowanych przez Stowarzyszenie Lechowianie turniejach sportowych 

Kibicom i zawodnikom zapewniamy poczęstunek.

Koordynatorem sportowym zawodów jest pan Krzysztof Kochanowski

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w organizowanych zawodach sportowych zarówno zawodników jak i Tel. Organizatorów: 609 587 470 /  Tel.. Koordynatora Sportowego Projektu: 604 934 273 www.lechowo.pl

Poniżej do pobrania plakaty informujące o wydarzeniach i regulamin turnieju siatkarskiego:

Zaproszenie na Turniej Siatkarski Drużyn Sportowych /trójki/

Regulamin Turnieju Siatkarskiego Drużyn Sportowych

Zaproszenie na Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Lechowie

Plakat Turnieju Siatkarskiego Drużyn Sportowych

Plakat Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego