Relacja z XI edycji projektu Mała Szkoła – Duży Sukces w Lechowie

W dniach 21, 22 i 23 października 2023 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Lechowa „Lechowianie” zrealizowało trzydniowe przedsięwzięcie sportowe pn.: „Mała Szkoła – Duży Sukces”.

Projekt polegał na organizacji turniejów sportowych, które przeprowadzane są w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Lechowie.

Celem projektu jest przede wszystkim wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, jak również integracja międzypokoleniowa i promowanie aktywności społecznej w lokalnym środowisku.

      Projekt realizowany jest w oparciu o ośrodki finansowe Gminy Pieniężno w ramach zadania publicznego Burmistrza Pieniężna, powierzonego do realizacji Stowarzyszeniu Lechowianie,

Wsparcia rzeczowego (zakup posiłków artykułów spożywczych) na organizację projektu udzielił:

–   ELEWARR SP. Z O.O. Al. Wincentego Witosa 31; 00 – 710 Warszawa;

    Oddział Spółki w Malborku 82 – 200 Malbork, ul. Daleka72

Honorowy Patronat na wydarzeniami sportowymi w Lechowie, objął Pan Andrzeja Śliwkę Wiceministra Aktywów Państwowych.

    W organizacji tego sportowego wydarzenia uczestniczyli wolontariusze, Rada Sołecka Lechowa, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lechowie.

Realizacja projektu polegała na organizacji zawodów sportowych z nagrodami, w tym:

 21.10.2023 r.   – Turniej siatkarski „Trójek”

 22.10.2023 r.   – Turniej tenisa stołowego – w dwóch kategoriach:

                             /turniej tenisa stołowego kobiet i otwarty turniej tenisa stołowego/

 23.10.2023 r.   – Turniej tenisa stołowego o Mistrzostwo Szkoły Podstawowej w Lechowie

Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone pucharami, medalami i nagrodami rzeczowymi.

W trakcie turnieju organizatorzy zapewnili catering.

Dzięki zaangażowaniu Mieszkanek Lechowa, w trakcie turniejów można było poczęstować się wspaniałymi wypiekami – ciastami domowej roboty.

Dziękujemy Burmistrzowi Pieniężna za udzielone wsparcie finansowe do realizacji Projektu: „Mała Szkoła – Duży Sukces”.

Organizatorzy składają najserdeczniejsze podziękowania Firmie Elewarr za udzielone wsparcie rzeczowe, wszystkim którzy przyczynili się do organizacji wydarzeń sportowych w Lechowie, a szczególnie wszystkim Paniom z Lechowa, które dostarczył wspaniałe domowe wypieki.