Kondolencje Rodzinie śp. Bogdana Ponichtery

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci pana Bogdana Ponichtery
– mieszkańca Lechowa, wielkiego społecznika, Sołtysa Sołectwa Lechowo w minionych kadencjach,
Radnego Rady Miejskiej w Pieniężnie, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Lechowie, Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Lechowa „Lechowianie”,

Składają

 

w imieniu mieszkańców Lechowa

Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Lechowa „Lechowianie”

Rada Sołecka Sołectwa Lechowo,

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lechowie,

 

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Bogdana.

Pan Bogdan był wielkim przyjacielem naszej lokalnej społeczności.

Przez wiele lat swojego zawodowego życia był związany ze sprawami wsi i rolnictwa. Pracował jako Prezes Spółdzielni Rolniczej w Lechowie.

Od początku swojej pracy zawodowej angażował się w życie społeczne Lechowa.

Był Radnym Rady Miejskiej w Pieniężnie w minionych kadencjach. Jak również był Radnym Rady Miejskiej w obecnej kadencji. Przez wiele lat był także Sołtysem Sołectwa Lechowo.

Istotną pasją jego życia była działalność społeczna związana z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Lechowie. Przez wiele lat był Prezesem OSP Lechowo. Aktywizował i nieustannie zachęcał Druhów Strażaków do angażowania się w działalność pożarniczą. Był niezwykle zatroskany o dalsze losy i utrzymanie jednostki OSP w Lechowie.

Zaangażowanie społeczne jako Strażak Ochotnik przenosił również na obszar aktywności obywatelskiej w lokalnej społeczności. Bowiem był inicjatorem i założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Lechowa „Lechowianie”. Od 2011 roku był Prezesem Zarządu Stowarzyszenia „Lechowianie”. Angażował się także we współpracę polsko-niemiecką z miastem partnerskim Lichtenau.

Poza tą działalnością zapamiętamy Pana Bogdana jako wspaniałego i dobrego człowieka. Pan Bogdan miał niezwykły dar pogody ducha, którym wszystkich obdarzał. Był człowiekiem niezwykle ciepłym i życzliwym. Zawsze otwartym na drugiego człowieka. Miał również i ten dar gromadzenia, zjednywania mieszkańców wsi na rzecz różnych aktywności społecznych

Drogi Przyjacielu, serdeczny Druhu Prezesie, Panie Bogdanie odpoczywaj w pokoju wiecznym.